آزمون: بیوشیمی جامع کمپبل

بیوشیمی جامع کمپبل

آزمون آنلاین المپیادی که مشاهده می‌فرمایید آزمون آنلاین بیوشیمی جامع کمپبل می باشد که گاهی اوقات شیمی بیولوژیکی خوانده می شود، مطالعه فرایندهای شیمیایی موجود در بدن و موجودات زنده است. فرآیندهای بیوشیمیایی پیچیدگی زندگی را ایجاد می کند.

بیوشیمی یک یک رشته‌ی بین رشته‌ای از زیست شناسی و شیمی است. بیوشیمی را می توان به سه شاخه تقسیم کرد: ژنتیک مولکولی، علم پروتئین و متابولیسم. در طی دهه‌های اخیر قرن بیستم، بیوشیمی از طریق این سه رشته توانسته است فرایندهای زندگی را توضیح دهد. تقریباً تمام زمینه‌های علوم زندگی با استفاده از روش تحقیقات بیوشیمیایی کشف و توسعه می یابند. بیوشیمی بر روی چگونگی تاثیر مولکول‌های بیولوژیکی در فرآیندهای سلولی و بین سلولی در سلول‌های زنده تمرکز دارد که به نوبه خود با مطالعه و درک بافتها، اندامها، ساختار و عملکرد ارگانیسم ارتباط تنگاتنگ دارد.

به صورت کلی، بیوشیمی را می‌توان مطالعه‌‌ی مولفه‌ها و ترکیب موجودات زنده و چگونگی جمع شدن آنها برای ایجاد زندگی دانست، و به این معنا ممکن است تاریخ بیوشیمی به همان اندازه یونانیان باستان بازگردد. با این وجود، بیوشیمی به عنوان یک رشته علمی خاص، ابتدای قرن نوزدهم یا کمی زودتر آغاز شده است، بسته به این که جنبه بیوشیمی روی آن متمرکز شده باشد. برخی معتقدند که آغاز بیوشیمی ممکن است با کشف اولین آنزیم، دیاستاز (که امروزه به نام آمیلاز amylase شناخته شده است.) همزمان باشد، که در سال 1833 توسط آنسلم پین کشف شد. در حالی که برخی دیگر اولین نمایش ادوارد بوچنر از یک فرآیند پیچیده بیوشیمیایی تخمیر الکلی در سلول را در سال 1897 به عنوان تولد بیوشیمی می‌دانند. می‌توانید توضیحات بیشتر در مورد بیوشیمی و تاریخچه‌ی آن را اینجا مشاهده نمایید.

این آزمون زیر نظر استاد فراهانی عزیز طرح، گردآوری و آماده شده است.