لیست آزمون‌ها

سمپادی و کمک آموزشی

نمایش همه
احتمال جامع 3

پیشامدهای مستقل:

در حالت کلی اگر (P(A│B برابر با (P(A باشد، A از B مستقل است. می‌توا...

دسته‌بندی: احتمال 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
احتمال جامع 2

پیشامدهای مستقل:

در حالت کلی اگر (P(A│B برابر با (P(A باشد، A از B مستقل است. می‌توا...

دسته‌بندی: احتمال 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش
اعداد صحیح 2 (سخت)

مناسب برای دانش‌آموزان هفتمی.

در آغاز، مفهوم عدد بسیار محدود بود. حتی اعداد را تا...

دسته‌بندی: جبر 🠜 سمپادی و کمک آموزشی

نمایش

المپیاد

نمایش همه
آزمون جامع کمپبل 2

👩‍⚕️ آزمونی جامع از ۷ جلد کتاب‌های کمپبل

همه می‌دون...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش
آزمون جامع کمپبل 1

آزمونی از ۷ جلد کتاب‌های کمپبل🧨. 

هم...

دسته‌بندی: آزمون‌های آزمایشی کمپبل 🠜 المپیاد

نمایش

هوش و استعداد تحصیلی

نمایش همه
هوش و استعداد تحلیلی

در این آزمون، با 10 سوال هوش و استعداد تحلیلی دست و پنجه نرم خواهید کرد! طبیعتا در این آزمون، هرچ...

دسته‌بندی: هوش و استعداد تحصیلی

نمایش