شرکت در آزمون‌های مرحله اول سال‌های گذشته به صورت آنلاین جهت مشاهده کلیک کنید.

دانلود

جزوه و نمونه سوالات پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 7

دانلود جزوه خلاصه درس زمین شناسی پایه هشتم

جزوه زمین شناسی علوم پایه هشتم

حجم فایل: 2 مگا بایت

دانلود

دانلود جزوه نسبتا خلاصه علوم پایه هشتم

جزوه علوم پایه هشتم

حجم فایل: 23 مگا بایت

دانلود
فارسی هشتم سمپاد

فارسی هشتم سمپاد

دانلود کتاب تکمیلی فارسی هشتم سمپاد

حجم فایل: 14 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی هشتم

جزوه ریاضی هشتم

به قلم مسعود زیرکاری

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود
علوم هشتم سمپاد

علوم هشتم سمپاد

دانلود علوم هشتم سمپاد

حجم فایل: 14 مگا بایت

دانلود
جزوه ریاضی هشتم سمپاد

جزوه ریاضی هشتم سمپاد

ریاضی هشتم سمپاد

حجم فایل: 117 مگا بایت

دانلود
ریاضی هشتم سمپاد

ریاضی هشتم سمپاد

کتاب تکمیلی ریاضی هشتم سمپاد

حجم فایل: 4.7 مگا بایت

دانلود

ریاضی پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 62

نمایش همه

آزمون فصل یک - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یک - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل یک - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول ریاضی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل دو - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل دوم ریاضی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

عربی پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 14

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم عربی هشتم - شماره 14

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه هشتم (شماره 14)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی هشتم - شماره 13

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه هشتم (شماره 13)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم عربی هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم عربی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

پیام های آسمانی پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 7

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم پیام‌های آسمانی هشتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم پیام‌های آسمانی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

زبان انگلیسی پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 4

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی هشتم - شماره 4

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم زبان انگلیسی هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم زبان انگلیسی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

علوم تجربی پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 76

نمایش همه

آزمون فصل اول - شماره 1

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 2

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 3

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون فصل اول - شماره 4

دانلود نمونه سوال فصل اول علوم پایه هشتم (شماره 4)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

فارسی پایه هشتم تعداد موارد قابل دانلود: 7

نمایش همه

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی هشتم - شماره 1

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه هشتم (شماره 1)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی هشتم - شماره 2

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه هشتم (شماره 2)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی هشتم - شماره 3

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه هشتم (شماره 3)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود

آزمون پایانی ترم دوم ادبیات فارسی هشتم - شماره 7

دانلود نمونه سوال نوبت دوم ادبیات فارسی پایه هشتم (شماره 7)

حجم فایل: 1 مگا بایت

دانلود