آزمون‌های آزمایشی المپیاد زیست شناسی 🎖اگر المپیاد زیستی هستید، قطعا پیشنهاد میشه 🎖

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس منابع المپیاد زیست شناسی

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس دانلود

کتابی به زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به زیست‌شناسی

این کتاب برای بهبود فهم آسان مفاهیم زیست شناسی سلولی و مولکولی به صورت داستانی، روان دقیق و شفاف برای دانشجویان تألیف شده است و باعث تشویق دانشجویان مبتدی به مطالعه بیشتر این علم می شود. سؤالاتی که در هر فصل وجود دارد باعث توقف خواننده و تفکر در آنچه خوانده می شود که این به فهم بیشتر آن موضوع کمک خواهد کرد و همچنین باعث می شود که دانش جدید خود را در راه آزمودن فهمیده هایش به کار گیرد.

از طریق این لینک می توانید کانال تخصصی المپیاد زیست شناسی سمپادیا را دنبال کنید.

حجم فایل: 161 مگابایت
زمان آخرین دانلود: 1401-05-18 20:04:16