کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس زیست شناسی

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس دانلود

کتابی به زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به زیست‌شناسی

این کتاب برای بهبود فهم آسان مفاهیم زیست شناسی سلولی و مولکولی به صورت داستانی، روان دقیق و شفاف برای دانشجویان تألیف شده است و باعث تشویق دانشجویان مبتدی به مطالعه بیشتر این علم می شود. سؤالاتی که در هر فصل وجود دارد باعث توقف خواننده و تفکر در آنچه خوانده می شود که این به فهم بیشتر آن موضوع کمک خواهد کرد و همچنین باعث می شود که دانش جدید خود را در راه آزمودن فهمیده هایش به کار گیرد.

حجم فایل: 161.8 مگابایت