فصلنامه استعداد درخشان شماره 1 بهار 1371 مجلات سمپاد

فصلنامه استعداد درخشان شماره 1 بهار 1371 دانلود

فصلنامه ای ویژه ی دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

فصلنامه استادهای درخشان وظیفه دارد در انتقال یافته‌های علمی در بخش افراد مستعد و سر آمده ارتباطی صمیمانه با دانش آموزان مراکز خود. مرییان و اولیاء دانش آموزان و دیگر علاقمندان و محققین کشور داشته باشد.
در راستای پیشبرد اهداف تحصیلی دانش آموزان سمپاد و ایجاد انگیزه مطالعاتی و پژوهشی برای ایشان و همین طور تاکید بر روی موضوعات و مباحث درسی و تاکید بر تفکر در سطوح بالا و استدلالی و همین طورایجاد تناسب شیوه های ارزشیابی با رویکردهای علمی برای دانش آموزان منتشر می شده است.
اولین شماره این فصلنامه در بهار 1371 انتشار یافت در این فصلنامه ها بسیار تلاش شد تا  مجموعه‌ای گردآوری شده باشد، که تا حد امکان تکرار دیگر حرفها نباشد و زمینه ساز آگاهیهای علمی واقع بینانه در ارتبط با فرزندان مستعد این سرزمین وسیع و کهنسال گردد. با این نگرش که چون ایران اسلامی در مقطع کنونی تاریخ جهان و با توجه به یک قطبی شدن ساختار سیاسی و بالتبع اقتصادی آن، امانتی سنگین بر دوش دارد که جز با تکیه بر باور خویش و استعدادهای ارزشمند فرزندانش، نمی‌تواند تداوم حیات خویش را در عين استقلال و تمامیت ارضی بگونه‌ای دیگر حفظ کند.
در زمستان 1393 با انتشار هفتاد دومین نشریه فصلنامه استعدادهای درخشان نشر این فصلنامه متوقف گردید. در اینجا در صدد هستیم جهت بهره وری مجدد نسل های جدید از این فصلنامه ها آن را به ترتیب در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

اولین شماره این فصلنامه در بهار 1371 با موضوعات ذیل در اختیار دانش آموزان سمپاد قرار گرفت:

  • به نام او که به وسیله قلم آموزش داد
  • جامعه و تیزهوش
  • بررسی بازخورد دختران تیزهوش نسبت به معلم در پایه های مختلف تحصیلی
  • کلیاتی از روانشناسی تیزهوش 
  • پرورش تیزهوش در چین بخشان چیست؟
  • گزارشی از نهمین مجمع جهانی تیزهوش
  •  معرفی و نقد کتاب
  •  اخبار
  •  Abstracts

حجم فایل: 1 مگا بایت
زمان آخرین دانلود: 1401-09-14 13:35:27