آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران دانلود سوالات مرحله اول المپیاد ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران دانلود

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

فایلی که در حال دانلود آن هستید، سوالات و پاسخ نامه آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران از سال 1363 تا سال 1399 می باشد. امیدواریم از دانلود نمونه سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی استفاده کافی را ببرید. ما را در کانال تخصصی ریاضی سمپادیا دنبال کنید.

دقت کنید، در اینجا می توانید به صورت آنلاین در آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی ایران در سال های گذشته شرکت کرده و خودتان را در زمان آزمون بسنجید و نمره خود را به دست آورید.

در اینجا نیز می توانید مقاله آشنایی با المپیاد ریاضی را مشاهده نمایید.

فایل شامل آزمون های مرحله اول المپیاد ریاضی سال های زیر می باشد:

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1363

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1364

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1365

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1366

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1367

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1368

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1369

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1370

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1371

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1372

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1373

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1374

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1375

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1376

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1377

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1378

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1379

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1380

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1381

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1382

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1383

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1384

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1385

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1386

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1387

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1388

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1389

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1390

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1391

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1392

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1393

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1394

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1395

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1396

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1397

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1398

سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1399

حجم فایل: 48 مگا بایت
زمان آخرین دانلود: 1401-09-14 13:35:06