کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

مروری بر فیزیولوژی گایتون زیست شناسی

مروری بر فیزیولوژی گایتون دانلود

کتاب تخصصی مرور فیزیولوژی گایتون به کمک مساله

فیزیولوژی علمی است که به دنبال بررسی مکانیسم های فیزیکی و شیمیایی مسئول ایجاد تکامل و ادامه ی حیات است. هر نوع حیات از ساده ترین ویروس تا بزرگترین درخت یا انسان، ویژگی های علمی خاص خود را دارد. بنابراین قلمرو وسیع فیزیولوژی را می توان به فیزیولوژی ویروسی، فیزیولوژی باکتریایی، فیزیولوژی سلولی ، فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژیبی مهره گان، فیزیولوژی مهره داران، فیزیولوژی پستاندران، فیزیولوژی انسانی و بسیاری از شاخه های دیگر تقسیم کرد.

هدف اصلی این کتاب این است که به دانشجویان ابزاری برای ارزیابی تسلط خود نسبت به کتاب فیزیولوژی گایتون ارائه بدهد.

 

حجم فایل: 8 مگا بایت