Integrated Principles of Zoology زیست شناسی

Integrated Principles of Zoology دانلود

مبانی فیزیولوژی جانوری ویرایش 11 ام

Hickman, Roberts, Larson

جانورشناسی یا زیست‌شناسی‌جانوری (به انگلیسی: Zoology)، رشته‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی جانوران می‌پردازد. واژه جانور خود به معنی دارنده جان است و همانگونه که از این نام برمی‌آید جانورشناسی جانوران را از تمام جهات بررسی می‌کند، از جمله ساختار ، جنین شناسی ، تکامل ، طبقه بندی ، عادات ، و توزیع همه حیوانات ، چه زنده و چه منقرض شده ، و چگونگی تعامل با اکوسیستم آن‌ها.

تاریخچه جانورشناسی مطالعه پادشاهی حیوانات از دوران باستان تا مدرن را ردیابی می کند. اگرچه مفهوم جانورشناسی به عنوان یک زمینه واحد منسجم، دیرتر بوجود آمد ، علوم جانورشناسی از تاریخ طبیعی پدید آمد که به آثار بیولوژیکی ارسطو و گالن در جهان باستان یونان-رومی باز می‌گردد.

تاریخچه جانورشناسی به خیلی گذشته‌ها تا به امروز بر می‌گردد. هرچند این اصطلاح جانورشناسی در عصر جدید به آن تعلق گرفته ولی ریشه آن را می‌توان در زمینه کارهایی مثل ارسطو یا جالینوس یافت. پس از آن پزشکی اسلامی مانند آلبرتوس ماگنوس این علم را جلو بردند. در دوره رنسانس تفکرات جانورشناسی در اروپا متحول شد و توجه بیشتری به تجربه‌گرایی شد و همچنین گونه‌های جدید بسیاری نیز در این دوره کشف شدند. از جمله افرادی که در این عصر تأثیرگذار بودند می‌توان به آندرئاس وزالیوس و همچنین ویلیام هاروی اشاره کرد.

حجم فایل: 114 مگا بایت