ماهنامه ریاضیات شماره 1 مجله ریاضی

ماهنامه ریاضیات شماره 1 دانلود

مجله ماهنامه ریاضیات شماره اول

مجله ریاضی که دانلود می کنید، اولین شماره مجله ماهنامه ریاضیات است که برای دانش آموزان متوسطه دوم منتشر شده است. چاپ این ماهنامه از اردیبهشت سال 1379 آغاز شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این ماهنامه استاد عزیز دکتر یحیی تابش استاد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف می باشند.

حجم فایل: 8 مگا بایت
زمان آخرین دانلود: 1401-09-15 00:09:54