ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران دانلود سوالات مرحله دوم المپیاد ایران

آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران دانلود

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

فایلی که در حال دانلود آن هستید، سوالات و پاسخ نامه آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر ایران از سال 1373 تا سال 1400 می باشد. امیدواریم که از این فایل استفاده کافی را ببرید.

در اینجا نیز می توانید مقاله آشنایی با المپیاد کامپیوتر را مشاهده نمایید.

فایل شامل آزمون های مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال های زیر می باشد:

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1373

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1374

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1375

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1376

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1377

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1378

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1379

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1380

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1381

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1382

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1383

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1384

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1385

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1386

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1387

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1388

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1389

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1390

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1391

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1392

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1393

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1394

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1395

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1396

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1397

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1398

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1399

سوالات مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 1400

حجم فایل: 9 مگا بایت