اصول بیوشیمی استرایر زیست شناسی

اصول بیوشیمی استرایر دانلود

یه کتاب خفن بیوشیمی تخصصی که بعد از لنینجر بخونید خوبه!
Biochemistry Stryer

اصول بیوشیمی استرایر
زبان: انگلیسی
محتوا: رفرنس بیوشیمی تخصصی المپیاد زیست‌شناسی

این کتاب همانند کتاب بیوشیمی لنینجر منبعی برای بیوشیمی تخصصی المپیاد زیست‌شناسی است. محتوای مورد بررسی گرفته در این کتاب با کتاب لنینجر تقریبا یکسان است و تنها در قسمت‌های کمی تفاوت دارند. به طور کلی این کتاب برای دور دوم مطالعه بیوشیمی تخصصی المپیاد زیست پیشنهاد می‌شود و در دور اول معمولا کتاب لنینجر مناسب‌تر است.

بیوشیمی (Biochemistry) یا زیست شیمی (Biological chemistry) به مطالعه فرآیندهای زیستی ، ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده گفته میشود.دانشمندان از دانش بیوشیمی برای درک وشناخت فرایند های فناوری زیستی و فرایند های شیمیایی که درون موجودات زنده رخ می دهد استفاده می کنند. به طور مختصر با استفاده از علم بیوشیمی میتوان مشکلات بیولوژیکی را درک و حل کرد.

از آنجایی که تمام گیاهان و جانوران از ترکیبات شیمیایی ساخته شده اند دانش بیوشیمی بسیار حائز اهمیت است و وظیفه بیوشیمیست ها بررسی و شناخت ساختمان ترکیبات شیمیایی و نقش آنها در حیات موجودات زنده است.

بیوشیمی تمرکز بر فرایندهایی که در سطح مولکول رخ میدهد مانند بررسی ساختار و عملکرد اجزای سلولی مانند اسید نوکلئیک،لیپیدها،کربوهیدرات ها و پروتئین ها و انواع دیگر زیست مولکول ها را برعهده دارد.

بیوشیمی (Biochemistry) یا زیست شیمی (Biological chemistry) به مطالعه فرآیندهای زیستی ، ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده گفته میشود.دانشمندان از دانش بیوشیمی برای درک وشناخت فرایند های فناوری زیستی و فرایند های شیمیایی که درون موجودات زنده رخ می دهد استفاده می کنند. به طور مختصر با استفاده از علم بیوشیمی میتوان مشکلات بیولوژیکی را درک و حل کرد.

از آنجایی که تمام گیاهان و جانوران از ترکیبات شیمیایی ساخته شده اند دانش بیوشیمی بسیار حائز اهمیت است و وظیفه بیوشیمیست ها بررسی و شناخت ساختمان ترکیبات شیمیایی و نقش آنها در حیات موجودات زنده است.

بیوشیمی تمرکز بر فرایندهایی که در سطح مولکول رخ میدهد مانند بررسی ساختار و عملکرد اجزای سلولی مانند اسید نوکلئیک،لیپیدها،کربوهیدرات ها و پروتئین ها و انواع دیگر زیست مولکول ها را برعهده دارد.

 

Biochemistry  Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer

حجم فایل: 186.6 مگابایت