کتاب اصول بیوشیمی (زندگی در سطح مولکولی) زیست شناسی

کتاب اصول بیوشیمی (زندگی در سطح مولکولی) دانلود

Fundamentals of Biochemistry : Life at the Molecular Level

 

دانش بیوشیمی در دوران آغاز قرن بیستم به عنوان یک رشته متمایز ظهور کرد، زمانی که دانشمندان شیمی، فیزیولوژی و زیست شناسی را برای بررسی شیمی سیستم های زندگی، ترکیب کردند.

آغاز پیدایش علم بیوشیمی را میتوان به کشف اولین آنزیم (آمیلاز) توسط Anselme Payen در سال1833 نسبت داد و به نظر میرسد که اولین بار واژه بیوشیمی در همین سال استفاده شد ولی عموم مردم بر این باورند که کشف دانش بیوشیمی به طور رسمی توسط carl neuberg شیمی دان آلمانی در سال 1903 صورت گرفته است.

بیوشیمی مجموعه ای از رشته های علمی از جمله ژنتیک، میکروبیولوژی، پزشکی قانونی، علم گیاهی و پزشکی را شامل میشود. بیوشیمی به علت گسترگی و وسعت علومی که در بر می گیرد بسیار مهم است و پیشرفت در این حوزه علم در طول 100 سال گذشته قابل توجه است.

حجم فایل: 88.61 مگابایت