نمره کف قبولی المپیاد چیست؟ با چه نمره ای در المپیاد قبول می شویم؟

پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران دانلود سوالات مرحله اول المپیاد ایران

پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران دانلود

پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

فایلی که در حال دانلود آن هستید، پاسخ سوالات آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران از سال 1374 (دوره چهارم) تا سال 1394 (دوره بیست و ششم) می باشد. امیدواریم که از این فایل استفاده کافی را ببرید.

دقت کنید، در اینجا می توانید به صورت آنلاین در آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران در سال های گذشته شرکت کرده و خودتان را در زمان آزمون بسنجید و نمره خود را به دست آورید.

فایل شامل پاسخ آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال های زیر می باشد:

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1374

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1375

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1376

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1377

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1378

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1379

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1380

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1381

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1382

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1383

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1384

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1385

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1386

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1387

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1388

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1389

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1390

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1391

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1392

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1393

پاسخ سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1394

حجم فایل: 6 مگا بایت
زمان آخرین دانلود: 1400-11-06 06:46:55