ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران دانلود سوالات مرحله اول المپیاد ایران

آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران دانلود

سوالات و پاسخ های آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران را در اینجا پیدا خواهید کرد.

فایلی که در حال دانلود آن هستید، سوالات آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران از سال 1374 (دوره چهارم) تا سال 1399 (دوره سی و یکم) می باشد. امیدواریم که از این فایل استفاده کافی را ببرید.

دقت کنید، در اینجا می توانید به صورت آنلاین در آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر ایران در سال های گذشته شرکت کرده و خودتان را در زمان آزمون بسنجید و نمره خود را به دست آورید.

فایل شامل آزمون های مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال های زیر می باشد:

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1374

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1375

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1376

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1377

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1378

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1379

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1380

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1381

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1382

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1383

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1384

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1385

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1386

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1387

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1388

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1389

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1390

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1391

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1392

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1393

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1394

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1395

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1396

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1397

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1398

سوالات مرحله اول المپیاد کامپیوتر سال 1399

حجم فایل: 4 مگا بایت