نمره کف قبولی المپیاد چیست؟ با چه نمره ای در المپیاد قبول می شویم؟

فصلنامه استعداد درخشان شماره 72 زمستان 1393 مجلات سمپاد

فصلنامه استعداد درخشان شماره 72 زمستان 1393 دانلود

فصلنامه ای ویژه‌ی دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

فصلنامه استادهای درخشان وظیفه دارد در انتقال یافته‌های علمی در بخش افراد مستعد و سر آمده ارتباطی صمیمانه با دانش آموزان مراکز خود. مرییان و اولیاء دانش آموزان و دیگر علاقمندان و محققین کشور داشته باشد.
در راستای پیشبرد اهداف تحصیلی دانش آموزان سمپاد و ایجاد انگیزه مطالعاتی و پژوهشی برای ایشان و همین طور تاکید بر روی موضوعات و مباحث درسی و تاکید بر تفکر در سطوح بالا و استدلالی و همین طورایجاد تناسب شیوه های ارزشیابی با رویکردهای علمی برای دانش آموزان منتشر می شده است.
اولین شماره این فصلنامه در بهار 1371 انتشار یافت در این فصلنامه ها بسیار تلاش شد تا  مجموعه‌ای گردآوری شده باشد، که تا حد امکان تکرار دیگر حرفها نباشد و زمینه ساز آگاهیهای علمی واقع بینانه در ارتبط با فرزندان مستعد این سرزمین وسیع و کهنسال گردد. با این نگرش که چون ایران اسلامی در مقطع کنونی تاریخ جهان و با توجه به یک قطبی شدن ساختار سیاسی و بالتبع اقتصادی آن، امانتی سنگین بر دوش دارد که جز با تکیه بر باور خویش و استعدادهای ارزشمند فرزندانش، نمی‌تواند تداوم حیات خویش را در عين استقلال و تمامیت ارضی بگونه‌ای دیگر حفظ کند.
در زمستان سال 1393 و با انتشار هفتاد و دومین نشریه فصلنامه استعدادهای درخشان نشر این فصلنامه متوقف گردید. در اینجا در صدد هستیم جهت بهره وری مجدد نسل های جدید از این فصلنامه ها آن را به ترتیب در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

 این فصلنامه در زمستان 1393 با موضوعات ذیل در اختیار دانش آموزان سمپاد قرار گرفت:

  • سرمقاله
  • مروری اجمالی بر روش های شناسایی دانش آموزان با استعداد و تیزهوش
  • گزینه ناگزیر – چرایی انتخاب آزمون چهارگزینه ای سراسری برای شناسایی استعدادهای درخشان
  • ملاحظات کمّی در نظام پذیرش مدارس استعدادهای درخشان – بررسی نسبت جداسازی دانش آموز در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
  • نگاهی به نتایج دانش آموزان استعدادهای درخشان درجشنواره های جوان خوارزمی ۱۳۹۳-۱۳۸۸
  • یافته های پژوهش نیازسنجی برنامه درسی اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان (قسمت سوم)
  • اهداف، اصول و انواع برنامه های پرورش تیزهوشان
  • تیزهوشان اروپا (۵) – آموزش تیزهوشان در ۲۱ کشور اروپایی: وضع موجود و چشم انداز
  • مدرسه پژوهش

حجم فایل: 3 مگا بایت
زمان آخرین دانلود: 1400-11-08 22:16:34