ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

مقالات

برچسب‌ها

روانشناسی (142) استرس (96) زیست شناسی (48) biology (35) المپیاد زیست شناسی (29) المپیاد (27) ریاضی (27) کنکور (25) آزمون های آزمایشی کنکور (17) سمپاد (17) المپیاد ریاضی (16) تکامل (16) باشگاه دانش پژوهان جوان (15) پایه دهم (14) پایه یازدهم (14) فیزیک (12) پایه دوازدهم (11) ادبیات (10) آزمون آنلاین المپیاد (8) ژنتیک (8) سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (7) المپیاد نجوم و اختر فیزیک (7) نجوم (7) فیلدز (6) شیمی (6) المپیاد ادبی (6) مریم میرزاخانی (5) نوبل (5) المپیاد کامپیوتر (5) المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی (4) مرحله‌ی اول المپیادهای ایران (4) المپیاد فیزیک (4) ترکیبیات (4) المپیاد شیمی (4) ورودی تیزهوشان (3) المپیاد علوم زمین (3) سلولی (3) المپیاد جغرافی (3) آزمون آنلاین تیزهوشان (3) هوش و استدلال (3) مرحله دوم المپیادهای ایران (3) هندسه (3) بیوشیمی - Biochemistry (2) آزمون آنلاین سمپاد (2) جبر (2) فارسی (2) الهام یاوری (2) پیشرفت تحصیلی (2) نظریه اعداد (2) عربی (2) اکولوژی (2) منابع المپیاد زیست شناسی (2) منابع المپیاد نجوم و اخترفیزیک (2) هوش و استعداد تحلیلی (1) شیمی آلی (1) آزمون آنلاین کمپبل (1) زمین شناسی (1) منابع المپیاد ریاضی (1) زبان انگلیسی (1) کلاس المپیاد زیست شناسی (1) شیمی معدنی (1) مشاوره المپیاد زیست (1) کلاس کمپبل (1) فیزیولوژی (1) کامپیوتر (1) سیستماتیک (1) گیاهی (1)

سبك هاي تصميم گيري

سبك هاي تصميم گيري

برای همه ما پیش آماده که تصمیمی گرفتیم و بعد از مدتی بسیار پشیمان شده ایم و خودمان را به همین علت سرزنش کرده ایم. همه ی این ها به سبک تصمیم گیری ما بر می گردد. دینکلیج (١٩٩٨) هشت سبک تصمیم گیرى را مشخص کرده است در اینجا به آن اشاره می کنیم.

ادامه
ارزش های شما و انتخاب همسر

ارزش های شما و انتخاب همسر

ارزش ها؛ با ارزش ترین دارایی شما در زندگیتان هستند، در زندگی مشترک، آن چیزی که دو نفر را کنار هم نگاه می دارد، ارزش های متشابه و نزدیک به هم است. در ازدواج های غیر رمانتیک علایق و ارزش های مشترک باعث حفظ آن زندگی می شود.

ادامه
اعتیاد به تایید دیگران

اعتیاد به تایید دیگران

تایید شدن از طرف فردی که برای شما شخص مهمی است، خیلی مطلوب است. شنیدن تحسین از زبان رئیس یا دوستانتان می تواند احساس خوشنودی به شما دهد.

ادامه
از پنجره ی دیگری به بیرون بنگرید.

از پنجره ی دیگری به بیرون بنگرید.

خارق العادست که چگونه بعضی جملات یا وقایع این چنین در ذهن انسان حک می گردد و او را هدایت می کند یا به او آسایش و آرامش می‌بخشد.

ادامه
سبك هاي گفتگو

سبك هاي گفتگو

چهار نوع سبك گفتگو وجود دارد كه عبارتند از : منفعل ، مهاجم ، منفعل- مهاجم و صريح . كه مناسب ترين ، بهترین و مؤثرين سبک گفتگو، صراحت است .

ادامه
با استرس کرونا چه کنیم؟

با استرس کرونا چه کنیم؟

شیوع ویروس کرونا برای اکثر مردم و جوامع دلهره آور است. ترس واضطراب درمورد بیماری می تواند منجر به هیجانات شدید در کودکان وبزرگسالان شود. تاثیر روحی و روانی موقعیت های اضطراری به ویژگی های شخصیتی، اجتماعی واقتصادی اشخاص ارتباط دارد.

ادامه
تمرین های ذهن آگاهی

تمرین های ذهن آگاهی

کلمه‌ی ذهن آگاهی معانی بسیاری دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به آگاهی، توجه، تمرکز، دهنی آگاه اشاره کرد. اما متضاد ذهن آگاهی پریشان‌حواسی، بی‌توجهی و عدم مشغولیت متضاد است.

ادامه
جرات‌مندی

جرات‌مندی

شهامت و ﺟﺮاتﻣﻨدی راﻫﺒﺮدی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻢ، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. ﺟﺮات ﻣﻨﺪی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣفید اﺳﺖ. ﺟﺮاتﻣﻨﺪی ﺑﺮای اشخاصی ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮد دارد. رﻓﺘﺎر ﺟﺮاتﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و از ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب، ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ادامه
آرامیدگی عضلانی

آرامیدگی عضلانی

در این روزها مدام از رسانه ها و متخصصان و کارشناسان پیام هایی با این محتوی می شنویم که برای مقابله با ویروس کرونا به جز رعایت تمام اصول بهداشتی پیشگیرانه باید افکار مزاحم که منجر به اضطراب و نگرانی های بی دلیل می شود را از خود دور کنیم و به این ترتیب با کم کردن تشویش به تقویت سیستم ایمنی خود کمک می نماییم. یکی از راههای مقابله با تشویش و ایجاد آرامش ، استفاده از تمرین های آرامیدگی عضلانی (Relaxation) است.

ادامه
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اهمال کاري

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اهمال کاري

در لغت نامه، اﻫﻤﺎل ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠـﺎم آن را دارﯾـﻢ معنی شده است. ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﺑـﺎ ﺧﻮدﺗـﺎن ﻣﯽ گویید از شنبه این تمرین و یا این ورزش را شروع می کنم. این نمونه ای از ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی تمامی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ. ﺑـﺎاﯾﻦ ﺣـﺎل، وﻗﺘـﯽ ﻓـﺮد اﻫﻤﺎل ﮐﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣـﺎن ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻣﺤـﻮل ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ.

ادامه
10 راهکار عالی برای مقابله با استرس

10 راهکار عالی برای مقابله با استرس

استرس و اضطراب احساس ناخوشایندی است که هر از گاهی با آن مواجه می‌شویم. این احساس واکنشی است که نسبت به رویدادها و شرایط دلهره‌آور زندگی در فرد ایجاد می‌شود.

ادامه
هرگز با فرزندتان درد دل نكنيد.

هرگز با فرزندتان درد دل نكنيد.

دانشمندان سالها پیش با نسلي از دختران روبه رو شدند كه رفتارشان نشان از مورد تجاوز گرفتنشان در كودكي داشت، این در حالي بود كه هيچ تجاوزی صورت نگرفته بود. تحقیقات این را نشان داد که تمامی اين دختران در كودكي سنگ صبور مادرانشان بودند. يعني به روح و روان كودك بیگناه تجاوز شده.

ادامه
كمال گرايي در كودكان

كمال گرايي در كودكان

كمال گرايي در کودکان بدان معنی است که کودک اين باور اشتباه را در ذهن خود دارد که نقص يا اشتباه غير قابل بخشش است. برای غلبه بر اين نوع تفکر بايد به كودك كمك كنيد تا جهان را به صورت سياه و سفيد نبيند.

ادامه
امتحان دیکته !!

امتحان دیکته !!

خیلی اوقات به امتحان دیکته فکر می کنم؛ اولین آزمونی که در کودکی  با آن مواجه شدم و چه امتحان سخت و بی انصافانه ای بود.

ادامه
چرا دوستان زیادی ندارید؟

چرا دوستان زیادی ندارید؟

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد دریافتند که افرادی که دوستان بیشتری دارند، از آستانه تحمل درد بالاتری برخوردارند. کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی بر روی سلامت روح، جسم و روان تاثیر می گذارد و حتی یکی از فاکتورهای طول عمر بحساب می آید!

ادامه
روش‌ کاهش بی دقتی در آزمون

روش‌ کاهش بی دقتی در آزمون

نخست لیست کاملی از بی دقتی های خود را با استفاده از تحلیل امتحانات خود تهیه کنید و شب قبل از آزمون آن ها را مرور کنید تا ذهن شما نسبت به آن بی دقتی هوشیار شود و تا میزان بی دقتی شما کاهش پیدا کند.

ادامه
پیامد تنبیه و سخت گیری در تربیت فرزند

پیامد تنبیه و سخت گیری در تربیت فرزند

در جهان امروز هر روز شاهد تحول و تغییر هستید. جهانی که در آن هر فرد باید در پی شناخت و رشدی عمیق تر از خود و از محیط پیرامونش باشد.

ادامه
هنر گفت و شنود

هنر گفت و شنود

گفت وشنود موثرترین روش ارتباطی است که منجر درک و فهم مشترک و یادگیری می گردد. اگر بپذیرید که اختلاف عقیده و دیدگاه در زندگی امری طبیعی است، بی گمان بهتر خواهیم توانست آن را ریشه یابی کنیم و درصدد رفع آن برآییم. در گفت و شنود هر دو طرف عقیده خود را می گویند و شنونده حرف طرف مقابل هستند.

ادامه
چه نوع پدری هستید؟

چه نوع پدری هستید؟

هنوز هم مردانی هستند كه تصور می‌كنند همسر و فرزندان‌شان باید مطیع و فرمانبردار آن‌ها باشند و هرگز كسی روی سخنشان حرفی نزند و پدر تصمیم گیرنده خانواده است و اوست که تشخیص می دهد چه کاری به صلاح خانواده است، فرزندان این خانواده‌ها هیچ گاه قدرت اراده و تصمیم‌گیری ندارند و در بسیاری از شرایط، با تردیدهایشان و افکار متزلزلشان به دیگران اجازه می‌دهند به آن‌ها به چشم قربانی بنگرند و پیش‌بینی روحیه و آینده‌ی‌ که این فرزندان كار سختی نیست.

ادامه
نیازها در رابطه عاطفی

نیازها در رابطه عاطفی

ارتباط عاطفی یک جنبه از روابط میان فردی است، که به شدت در روابط برای هر فرد متفاوت بوده و در هر زمان می تواند متفاوت باشد، همانند ارتباط فیزیکی است. ارتباط عاطفی شامل دیدگاهی برای نزدیکی به همدیگر است که اجازه می دهد احساسات شخصی خود را باهم در میان بگذارید.

ادامه