مقالات

سبك هاي گفتگو

سبك هاي گفتگو

چهار نوع سبك گفتگو وجود دارد كه عبارتند از : منفعل ، مهاجم ، منفعل- مهاجم و صريح . كه مناسب ترين ، بهترین و مؤثرين سبک گفتگو، صراحت است .

ادامه
آشنایی با سرکار خانم الهام یاوری ریاست محترم سمپاد

آشنایی با سرکار خانم الهام یاوری ریاست محترم سمپاد

سرکارخانم دکتر یاوری دانش‌آموخته فرزانگان اصفهان، دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته مهندسی صنایع از دانشگاه برکلی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و اکنون رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) هستند.

ادامه
عقده سیندرلا یا سندروم سیندرلا

عقده سیندرلا یا سندروم سیندرلا

عقده سیندرلا یا سندروم سیندرلا cinderella syndrome سندروم به معنای مجموعه ای از علائم که به عنوان یک اختلال شناسایی اطلاق می‌گردد.
نخستین‌بار خانم کولت داولینگ (Colette Dowling) از عقده ی سیندرلا در کتابش ترس پنهان زن‌ها از استقلال نام برد. در آن کتاب این اصطلاح را با تکیه ی بیش از اندازه ی زنان به مردان معنی کرد. در حقیقت گفته می شود که زنان هیچ استقلالی در زمینه های فکری، ذهنی، مالی و اجتماعی ندارند و تمام آن را به ازدواج منتهی کرده اند.

ادامه
با استرس کرونا چه کنیم؟

با استرس کرونا چه کنیم؟

شیوع ویروس کرونا برای اکثر مردم و جوامع دلهره آور است. ترس واضطراب درمورد بیماری می تواند منجر به هیجانات شدید در کودکان وبزرگسالان شود. تاثیر روحی و روانی موقعیت های اضطراری به ویژگی های شخصیتی، اجتماعی واقتصادی اشخاص ارتباط دارد.

ادامه
تمرین های ذهن آگاهی

تمرین های ذهن آگاهی

کلمه‌ی ذهن آگاهی معانی بسیاری دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به آگاهی، توجه، تمرکز، دهنی آگاه اشاره کرد. اما متضاد ذهن آگاهی پریشان‌حواسی، بی‌توجهی و عدم مشغولیت متضاد است.

ادامه
جرات‌مندی

جرات‌مندی

شهامت و ﺟﺮاتﻣﻨدی راﻫﺒﺮدی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻢ، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. ﺟﺮات ﻣﻨﺪی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣفید اﺳﺖ. ﺟﺮاتﻣﻨﺪی ﺑﺮای اشخاصی ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮد دارد. رﻓﺘﺎر ﺟﺮاتﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان از ﺣﻖ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و از ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب، ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ادامه
آرامیدگی عضلانی

آرامیدگی عضلانی

در این روزها مدام از رسانه ها و متخصصان و کارشناسان پیام هایی با این محتوی می شنویم که برای مقابله با ویروس کرونا به جز رعایت تمام اصول بهداشتی پیشگیرانه باید افکار مزاحم که منجر به اضطراب و نگرانی های بی دلیل می شود را از خود دور کنیم و به این ترتیب با کم کردن تشویش به تقویت سیستم ایمنی خود کمک می نماییم. یکی از راههای مقابله با تشویش و ایجاد آرامش ، استفاده از تمرین های آرامیدگی عضلانی (Relaxation) است.

ادامه
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اهمال کاري

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اهمال کاري

در لغت نامه، اﻫﻤﺎل ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠـﺎم آن را دارﯾـﻢ معنی شده است. ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﺑـﺎ ﺧﻮدﺗـﺎن ﻣﯽ گویید از شنبه این تمرین و یا این ورزش را شروع می کنم. این نمونه ای از ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی تمامی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ. ﺑـﺎاﯾﻦ ﺣـﺎل، وﻗﺘـﯽ ﻓـﺮد اﻫﻤﺎل ﮐﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣـﺎن ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در آﯾﻨـﺪه ﻣﺤـﻮل ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ.

ادامه
10 راهکار عالی برای مقابله با استرس

10 راهکار عالی برای مقابله با استرس

استرس و اضطراب احساس ناخوشایندی است که هر از گاهی با آن مواجه می‌شویم. این احساس واکنشی است که نسبت به رویدادها و شرایط دلهره‌آور زندگی در فرد ایجاد می‌شود.

ادامه
هرگز با فرزندتان درد دل نكنيد.

هرگز با فرزندتان درد دل نكنيد.

دانشمندان سالها پیش با نسلي از دختران روبه رو شدند كه رفتارشان نشان از مورد تجاوز گرفتنشان در كودكي داشت، این در حالي بود كه هيچ تجاوزی صورت نگرفته بود. تحقیقات این را نشان داد که تمامی اين دختران در كودكي سنگ صبور مادرانشان بودند. يعني به روح و روان كودك بیگناه تجاوز شده.

ادامه
چرا زندگی به شما چیز زیادی نمی دهد !!

چرا زندگی به شما چیز زیادی نمی دهد !!

مارسل پروست نویسنده و مقاله‌نویس فرانسوی می گوید وقتى زندگى چيز زيادى به شما نمى‌دهد، به اين دليل است كه شما هم چيز زيادى از او نخواسته‌ايد.

ادامه
كمال گرايي در كودكان

كمال گرايي در كودكان

كمال گرايي در کودکان بدان معنی است که کودک اين باور اشتباه را در ذهن خود دارد که نقص يا اشتباه غير قابل بخشش است. برای غلبه بر اين نوع تفکر بايد به كودك كمك كنيد تا جهان را به صورت سياه و سفيد نبيند.

ادامه
امتحان دیکته !!

امتحان دیکته !!

خیلی اوقات به امتحان دیکته فکر می کنم؛ اولین آزمونی که در کودکی  با آن مواجه شدم و چه امتحان سخت و بی انصافانه ای بود.

ادامه
چرا دوستان زیادی ندارید؟

چرا دوستان زیادی ندارید؟

پژوهشگران دانشگاه آکسفورد دریافتند که افرادی که دوستان بیشتری دارند، از آستانه تحمل درد بالاتری برخوردارند. کیفیت و کمیت ارتباطات اجتماعی بر روی سلامت روح، جسم و روان تاثیر می گذارد و حتی یکی از فاکتورهای طول عمر بحساب می آید!

ادامه
روش‌ کاهش بی دقتی در آزمون

روش‌ کاهش بی دقتی در آزمون

نخست لیست کاملی از بی دقتی های خود را با استفاده از تحلیل امتحانات خود تهیه کنید و شب قبل از آزمون آن ها را مرور کنید تا ذهن شما نسبت به آن بی دقتی هوشیار شود و تا میزان بی دقتی شما کاهش پیدا کند.

ادامه
پیامد تنبیه و سخت گیری در تربیت فرزند

پیامد تنبیه و سخت گیری در تربیت فرزند

در جهان امروز هر روز شاهد تحول و تغییر هستید. جهانی که در آن هر فرد باید در پی شناخت و رشدی عمیق تر از خود و از محیط پیرامونش باشد.

ادامه
هنر گفت و شنود

هنر گفت و شنود

گفت وشنود موثرترین روش ارتباطی است که منجر درک و فهم مشترک و یادگیری می گردد. اگر بپذیرید که اختلاف عقیده و دیدگاه در زندگی امری طبیعی است، بی گمان بهتر خواهیم توانست آن را ریشه یابی کنیم و درصدد رفع آن برآییم. در گفت و شنود هر دو طرف عقیده خود را می گویند و شنونده حرف طرف مقابل هستند.

ادامه
چه نوع پدری هستید؟

چه نوع پدری هستید؟

هنوز هم مردانی هستند كه تصور می‌كنند همسر و فرزندان‌شان باید مطیع و فرمانبردار آن‌ها باشند و هرگز كسی روی سخنشان حرفی نزند و پدر تصمیم گیرنده خانواده است و اوست که تشخیص می دهد چه کاری به صلاح خانواده است، فرزندان این خانواده‌ها هیچ گاه قدرت اراده و تصمیم‌گیری ندارند و در بسیاری از شرایط، با تردیدهایشان و افکار متزلزلشان به دیگران اجازه می‌دهند به آن‌ها به چشم قربانی بنگرند و پیش‌بینی روحیه و آینده‌ی‌ که این فرزندان كار سختی نیست.

ادامه
نیازها در رابطه عاطفی

نیازها در رابطه عاطفی

ارتباط عاطفی یک جنبه از روابط میان فردی است، که به شدت در روابط برای هر فرد متفاوت بوده و در هر زمان می تواند متفاوت باشد، همانند ارتباط فیزیکی است. ارتباط عاطفی شامل دیدگاهی برای نزدیکی به همدیگر است که اجازه می دهد احساسات شخصی خود را باهم در میان بگذارید.

ادامه
تربیت دموکراتیک چیست و چگونه نوجوانی موفق پرورش دهیم؟

تربیت دموکراتیک چیست و چگونه نوجوانی موفق پرورش دهیم؟

ورود به سن نوجوانی می تواند برای تمامی والدین پر استرس و پرفشار باشد. گاهی والدین احساس می کنند که کاملا سردرگم هستید و رفتارهای جدید و متفاوت فرزندتان شما را کلافه می کند.

ادامه