اعتماد به نفس

اعتماد به نفس مشاوره

راهکارهای در جهت افزایش اعتماد به نفس در فرزندان

توانایی ها و علایق کودک خود را تشویق کنید.
کودک خود را زیاد تحسین کنید و به او پاداش بدهید.
پیشرفت های معمولی کودک را ببینید و برای آن اهمیت قایل شوید.
کودک را تشویق کنید تا خودش تصمیم بگیرد.
بگذارید گاهی بچه ها خطر کنند.
به کودک خود مسؤلیت بدهید.
کمال طلب نباشید.
بازخوردهای منفی را محدود کنید.
قولی را ندهید که نمی توانید به آن عمل کنید.
کودک خود را تشویق کنید تا از خودگویی مثبت استفاده کند.
به فرزند خود مهارت حل مسأله بیاموزید.
و مهمترازهمه اینکه برای کودک خود وقت بگذارید و زمان با کیفیتی را با او بگذرانید.

برچسب‌ها:
دیگر مقالات سایت
نظریه اثر بزرگ پایانی

نظریه اثر بزرگ پایانی

اگر به چهره‌ی قهرمانان ورزشی روی سکوهای المپیک نگاه کنید احتمالا متوجه می‌شوید که برندگان مدال برنز از برندگان مدال نقره خوشحال‌تر هستند!

منتظر نشوید 63 ساله شوید!

منتظر نشوید 63 ساله شوید!

واقعا چقدر توانمند هستید؟

مهم ترین نشانه های خلاقیت در کودکان

مهم ترین نشانه های خلاقیت در کودکان

مهم ترین نشانه های خلاقیت در کودکان که به تست خلاقیت هم احتیاجی ندارند اشاره می کنیم.