دسته‌بندی:   مشاوره

عادت راضی‌کردن دیگران و مهرطلبی‌

عادت راضی‌کردن دیگران و مهرطلبی‌

مهرطلبی چیست؟ مهرطلب چه کسی است؟ این شخص چه ویژگیهایی دارد؟ مهرطلبی چه مشکلاتی برای ما ایجاد میکند و راهکارهای رهایی از مهرطلبی چگونه است؟ این نوع فکر کردن تحت تأثیر عبارات «باید» دار که از آن در قبال خود و دیگران استفاده می‌‌کنید به شما آسیب می‌‌رساند. کسی‌ که عادت به راضی‌ کردن دیگران و مهرطلبی‌ دارد، عزت نفسش به این بستگی‌ دارد که برای‌ دیگران چه می‌‌تواند بکند. 

مهرطلبی یعنی اعتیاد به راضی نگه داشتن دیگران تا حدی که همیشه منافع ، خواسته ها و حقوق ما زیر بخاطر شخص دیگری که از دوستان، خانواده یا آشنایان است پایمال میگردد. مهرطلبها میخواهند درنظر خودشان و دیگران همیشه تصویری خوب و خوشایند داشته باشند. تصویر افرادی که همیشه خندان هستند، هرگز عصبانی نمی‌شوند، هرگز خواسته کسی را رد نمی‌کنند هرگز دل کسی را نمی‌شکنند. هویت افراد مهرطلب از نیاز شدید به خوشایند بودن و خوب بودن نشات می‌گیرد اما متاسفانه بهایی این خوب بودن و تصویر ظاهری بیرونی حال خراب درونی است. درواقع همه افرادی که به قیمت نادیده انگاشتن خودشان می‌خواهند دیگران را راضی و خشنود نگه دارند به هدف خود خواهند رسید اما وقتی با خود واقعیشان خلوت می‌کنند یک شخصیت بدحال و افسرده و بی‌کفایت را مشاهده خواهند نمود.

مهرطلبی ناشی از این اندیشه ثابت و نهادینه شده در فکر ماست که تصور می‌کنیم باید همه را از خود راضی نگه داریم. مهرطلبی باعث میشود هویت و عزت نفس خودمان را با توجه به کاری که برای دیگران می‌کنیم اندازه گیری کنیم. ذهنیت ثابت مهرطلبی این است که اگر من خوب باشم و به دیگران کمک کنم مانع از آن خواهم شد که دیگران دست رد به سینه من بزنند. اگر که خوب باشم و در هر صورت دیگران را کمک کنم دیگران هم قطعا من را دوست خواهند داشت.

با اینکه مهرطلبی و افراد مهرطلب همیشه تلاش دارند در نظر دیگران خوب و خوشایند جلوه نمایند اما واقعیت این است که حس ناخوشایند تظاهری بودن لبخندها و نمایشی بودن رفتارهای‌شان کاملا دیده شده و دیگران پی به این حالت آنها می‌برند. به همین جهت مردم افراد مهرطلب را عمیقا دوست ندارند آنها را اشخاصی نچسب و غیر دلنشین می‌دانند. به عقیده دکتر وین دایر در کتاب شخصیت سالمتر من نیاز به مهرطلبی و تاییدطلبی افراطی از دیگران بر این فرضیه استوار است که : ” به خودت اعتماد نکن و خودت را درنظر دیگران جستجو کن “

همیشه رفتارهای تاییدطلبانه رفتارهایی است که مورد پسند جامعه است. انسانهای مهرطلب باور کرده اند که ارزش و اعتبار شخصیت آنها منوط به تایید دیگران است. به همین جهت با رد درخواست دیگران ، یا کوچکترین حرکتی به سمت استقلال خواهی احساس گناه عمیقی را تجربه می‌کنند و باز مجددا همان رویه مهرطلبی خویش را ادامه میدهند.

در این شرایط شما به نیاز همه توجه دارید جز به نیازها و خواسته‌های‌ خودتان. بهایی‌ که برای‌ این خوب بودن می‌‌پردازید این است که دیگران از تمایل شما برای‌ خدمت کردن به آن‌ها سو استفاده می‌‌کنند. در ادامه مطلب مثال‌هایی‌ ارايه شده که نشان می‌‌دهند چگونه با ذهنیت مهرطلبی‌ و راضی‌ کردن دیگران به هدف مناسبی‌ برای‌ مورد سلطه‌جویی‌ واقع شدن تبدیل می‌‌شوید.

بایدهای‌ مهرطلبانه

من همیشه باید مطابق میل و خواسته دیگران رفتار کنم.

من باید همیشه خواسته‌های‌ دیگران را مقدم بر خواسته‌های‌ خود بدانم.

من باید همیشه دیگران را راضی‌ کنم و دل آن‌ها را شاد نمایم.

هرگز به هیچ‌کس نباید جواب نه بدهم. هرگز نباید کسی‌ را از خودم ناامید کنم.

من همیشه و حتی‌ اگر خشمگین باشم باید خوب و مهربان باشم.

دیگران باید مرا دوست بدارند و پذیرای‌ من باشند زیرا من برای‌ راضی‌ کردن آن‌ها به شدت تلاش می‌‌کنم.

دیگران باید مرا دوست بدارند زیرا من برایشان کارهای‌ خوب انجام می‌‌دهم.

دیگران هرگز نباید از من انتقاد کنند زیرا همیشه سعی‌ می‌‌کنم مطابق آن‌چه از من انتظار دارند ظاهر شوم.

دیگران نباید از من خشمگین شوند زیرا من برای‌ احتراز از اختلاف و تعارض، خشم یا رویارویی‌ همه کاری‌ می‌‌کنم.

دیگران باید با من مهربان باشند برای‌ این‌که من با آن‌ها به مهربانی‌ رفتار می‌‌کنم.

پیامدهای عمیق روانی مهرطلبی 

به دلیل اینکه مهرطلب‌ها می‌خواهند خوب و خوشایند باشند ممکن است دیگران از روی سلطه جویی بخواهند که از این موضوع استفاده کنند و قطعا هم یک مهرطلب اسیر یک فرد سلطه جو می‌شود که از او استفاده نماید. خوب بودن و خوشایند بودن و اصرار به خنده‌های بیش از حد تصنعی مانع از آن می‌شود که بتوانید خشم و ناراحتی و انتقاد خود را مطرح کنید وخشم‌های فروخورده و سرکوب شده در روان افراد مهرطلب بسیار است. مهرطلبی باعث می‌شود از راه اجتناب از تضاد و درگیری خشم و عصبانیت و نارضایتی خود را نشان ندهید.

ترس از تنها ماندن باعث می‌شود افراد مهرطلب دائما باج دهند. همین باج دادن به دیگران بخاطر ترس از تنهایی باعث می‌شود که نارضایتی و ناراحتی خود را ابراز نکنند. در عمق وجود یک مهرطلب برخلاف ظاهر خوب و خوشایندش ترسی عمیق از احساسات و عواطف منفی نهفته است.

فردی که همیشه در اندیشه راضی نگه داشتن دیگران است با ارزش‌های شخصی خودش دائما در تعارض است. از کاری که برای دیگری صورت میدهد ناراضی است و همین باعث یک حس سرزنش درونی در او خواهد شد. همین باعث حس شدیدی از بی کفایتی و نابسندگی در افراد مهرطلب خواهد شد.

به دلیل اینکه برای خود احساس ارزش قائل نیست و همیشه باید با افراد دیگر و سرویس دادن به آنها حس ارزشمندی کسب کند همیشه احساس اجحاف و قربانی بودن را با خودش حمل می‌نماید.

مثلث شخصیت مهرطلب 

شخصیت افراد مهرطلب از یک مثلث رنج میبرد که به مثلث شخصیت مهرطلب معروف است:

  1. ذهنیت راضی کردن دیگران
  2. عادتهای راضی کردن دیگران
  3. احساسات راضی کردن دیگران یا عواطف هراسنده

این سه جز به اتفاق هم مثلثی را می‌سازند که هریک از اضلاع آن هم سبب و هم نتیجه مورد دیگری است.

مهرطلبی و ذهنیت راضی کردن دیگران 

مهرطلب فکر میکند که باید حتما کاری صورت دهد که همه آنها را دوست بدارند. مهرطلب تصور دارد که ارزش او در این است که نیازهایش را نادیده بگیرد تا نیازهای دیگران برطرف شود. مهرطلب در حالیکه از خودش به شدت انتقاد می‌کند میخواهد که دیگران او را دوست بدارند.

مهرطلبی و عادت راضی کردن دیگران 

مهرطلب عادت کرده است که به زیان خودش رفتارهایی نشان دهد که نیازهای دیگران برطرف می‌گردد. اینگونه افراد اکثر اوقات برای دیگران بیش از حد مایه می‌گذارند ، هرگز به کسی جواب نه نمی‌دهند. به ندرت انجام کاری را به دیگری واگذار می‌نمایند و همین منجر به یک احساس منفی درونی می‌گردد.

مهرطلبی و احساسات راضی کردن دیگران 

فرد مهرطلب از ترس خشم ، تعارض ، اختلاف و درگیری از بیان نارضایتی اجتناب می‌کند. به دلیل اینکه از بیان احساسات منفی اجتناب می‌کند هرگز نمی‌آموزد که چگونه خشم خود را ابراز نماید و همین خشم موجب بروز اضطراب ، افسردگی و استرس می‌گردد.

دکتر وین دایر در کتاب چگونه شخصیت سالمتری بیابیم به بیان برخی از رفتارهای اینگونه افراد پرداخته است.

 تایید کلیه نظرات دیگران حتی با وجود مخالفت قلبی

 تغییر موضع بخاطر اینکه دیگری شما را تایید نکرده است

 عذرخواهی بیش از حد بخاطر اشتباه

 خود مقصرپنداری بیش از اندازه بخاطر هر موضوعی

 ترسیدن از رد پیشنهاد فروشنده و خرید چیزی که دوست ندارید

 گدایی خوش آمدگویی با رفتارهای تاییدطلبانه

 احساس عمیق ناراحتی و عصبی شدن بخاطر اینکه فردی در مقابل شما نظرات مخالف را به راحتی ابراز میکند در حالیکه شما همه نظرات او را تایید می‌کنید

 عدم اعتراض به گارسون در رستوران بخاطر کیفیت پایین غذا

 انجام خواسته غیرمنطقی دیگران با احساس تنفر و نارضایتی از خود بخاطر اینکه شهامت نه گفتن نداشتید

 

رهایی از مهرطلبی

پس از اینکه به مهرطلبی و ریشه های آن اشاره کردیم در اینجا قصد داریم ، به ارائه راهکارهایی بپردازیم که عمل کردن به آنها و تمرین مداوم ، پیوسته و منظم این راهکارها کمک میکند از دام مهرطلبی تا حد بسیار زیادی رهایی یابیم.

در راه رهایی از مهرطلبی باید فشار و درد لازم را برای تغییر کشیده باشید.

باید با قدمهای کوچک آغاز کنید.

مراقبت از خودتان را در اولویت قرار دهید.

به زمان خود در نزد دیگران احترام بگذارید.

خودتان منبع تایید درونی خود شوید.

سعی کنید کمتر خوب باشید.

یاد بگیرید در زمان مناسب نه بگویید و آماده هم باشید که دیگران به شما نه بگویند.

کمک گرفتن از دیگران را تمرین کنید.

از افرادی که به شما بی ارزشی القا میکنند فاصله بگیرید.

برچسب‌ها:
دیگر مقالات سایت
استرس

استرس

به قلم مبینا الماسیان، مدال طلای المپیاد ادبی و کارشناس روان‌شناسی از دانشگاه تهران

مریم میرزاخانی، ملکه ایرانی ریاضیات جهان

مریم میرزاخانی، ملکه ایرانی ریاضیات جهان

مریم میرزاخانی متولد بیست و دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۶ در تهران و استاد دانشگاه استنفورد است. میرزاخانی در ۳۱ سالگی به عالی ترین جایگاه دانشگاهی و مقام استادی رسید و در...

آشنایی با UCMAS  یا همان محاسبه ذهنی

آشنایی با UCMAS  یا همان محاسبه ذهنی

در زیر مصاحبه ای غیر حضوری! با یکی از دانش آموزان خفن المپیادی با نام مخفف -نون نون- انجام دادیم که در زمان های نه چندان دور در زمینه UCMAS فعالیت می کردند.
سیستم...