نمره کف قبولی المپیاد چیست؟ با چه نمره ای در المپیاد قبول می شویم؟
دسته‌بندی:   المپیاد

امتیاز و تسهیلات کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی چیست؟

امتیاز و تسهیلات کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی چیست؟

المپیادهای علمی دانش آموزی، مسابقات علمی هستند که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود. در این المپیادها ابتدا و طی سه مرحله آزمون به برگزیدگان کشوری، مدال های طلا، نقره و برنز اهدا می شود و پس از برگزاری مرحله چهارم ویژه دانش آموزانی که مدال طلا کسب کرده اند (برای هر المپیاد علمی) اقدام به انتخاب اعضای تیم المپیاد دانش‌آموزی ایران جهت شرکت در المپیاد جهانی می‌کند.

المپیادهای علمی زیر نظر باشگاه دانش پژوهان جوان در دوازده شاخه علمی برگزار می شود:

 1. المپیاد فیزیک (مقاله آشنایی با المپیاد فیزیک)
 2. المپیاد شیمی (مقاله آشنایی با المپیاد شیمی)
 3. المپیاد کامپیوتر (مقاله آشنایی با المپیاد کامپیوتر)
 4. المپیاد ریاضی (مقاله آشنایی با المپیاد ریاضی)
 5. المپیاد زیست شناسی (مقاله آشنایی با المپیاد زیست شناسی)
 6. المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی (مقاله آشنایی با المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی)
 7. المپیاد نجوم و اخترفیزیک (مقاله آشنایی با المپیاد نجوم و اخترفیزیک)
 8. المپیاد ادبی (مقاله آشنایی با المپیاد ادبی)
 9. المپیاد علوم زمین
 10. المپیاد جغرافیا
 11. المپیاد اقتصاد و مدیریت
 12. المپیاد تفکر و کار آفرینی
 • تعداد مدال های اهدایی در هر المپیاد علمی دانش آموزی در سطح کشوری
 1. در المپیاد فیزیک در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 10 مدال طلا، حدود 15 مدال نقره و حدود 15 مدال برنز می باشد.
 2. در المپیاد شیمی در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 16 مدال نقره و حدود 16 مدال برنز می باشد.
 3. در المپیاد کامپیوتر در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 16 مدال نقره و حدود 16 مدال برنز می باشد.
 4. در المپیاد ریاضی در هر سال به حدود 60 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 12 مدال طلا، حدود 24 مدال نقره و حدود 24 مدال برنز می باشد.
 5. در المپیاد زیست شناسی در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 16 مدال نقره و حدود 16 مدال برنز می باشد.
 6. در المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 16 مدال نقره و حدود 16 مدال برنز می باشد.
 7. در المپیاد نجوم و اخترفیزیک در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 10 مدال طلا، حدود 15 مدال نقره و حدود 15 مدال برنز می باشد.
 8. در المپیاد ادبی در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 18 مدال طلا، حدود 11 مدال نقره و حدود 11 مدال برنز می باشد. از 18 مدال طلا، 12 مدال به دانش آموزان رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می باشد و از سایر رشته ها نیز 6 نفر برنده مدال طلا خواهند شد.
 9. در المپیاد علوم زمین در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 16 مدال نقره و حدود 16 مدال برنز می باشد.
 10. در المپیاد جغرافیا در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 16 مدال نقره و حدود 16 مدال برنز می باشد.
 11. در المپیاد اقتصاد و مدیریت در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 10 مدال طلا، حدود 15 مدال نقره و حدود 15 مدال برنز می باشد.
 12. در المپیاد تفکر و کار آفرینی در هر سال به حدود 40 نفر مدال اهدا می شود که شامل دقیقا 8 مدال طلا، حدود 12 مدال نقره و حدود 20 مدال برنز می باشد.
 • تسهیلات و امتیازات برندگان المپیادهای علمی دانش آموزی
 1. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، نجوم و اخترفیزیک، کامپیوتر و فیزیک پس از اخذ دیپلم دوره متوسطه مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در کنکور سراسری دانشگاه‌ها در زیر گروه مربوط، معاف بوده و برای ادامه تحصیل بدون شرکت در کنکور در رشته انتخابی خودشان به دانشگاه مورد نظرشان معرفی می شوند. قابل ذکر است دارندگان مدال طلای المپیاد ادبی، امکان ادامه تحصیل در رشته های گروه علوم انسانی و گروه هنر را دارا هستند. (تعداد دریافت کنندگان مدال طلا در المپیادهای مختلف در بند قبل قابل مشاهده می باشد.)
 2. دارندگان مدال طلای المپیادهای علمی جهانی در رشته های ریاضی، فیزیک و کامپیوتر امکان ادامه تحصیل در گروه پزشکی را دارا هستند.
 3. المپیادهای علمی دانش آموزی جغرافیا، سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی، علوم زمین، تفکر و کار آفرینی و اقتصاد و مدیریت از امتیاز معافیت در کنکور سراسری برخوردار نیستند.
 4. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دارندگان مدال های نقره و برنز المپیادهای ادبی، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، نجوم و اخترفیزیک و کامپیوتر، تسهیلاتی جهت ورود به دانشگاه بعد از شرکت در کنکور سراسری در نظر گرفته است. این تسهیلات به این شکل است که بعد از اعلام نتایج کنکور، اگر دانش آموزان المپیادی (که مدال نقره یا برنز در المپیادهای ذکر شده را دارد) موفق به کسب ۸۵ درصد نمره (تراز) آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد نظر شود، در رشته مورد نظر به صورت ظرفیت مازاد پذیرفته می شود. به بیان ساده تر، در عمل چیزی نزدیک به 15 الی 20 درصد به تراز وی در کنکور اضافه می شود.
 5. تمامی دارندگان مدال های طلا، نقره و برنز المپیادهای علمی دانش آموزی نخبه حساب شده و همانند بقیه نخبگان، از تسهیلات مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان مانند کمک هزینه های تحقیقاتی و تحصیلی، خدمات سربازی و ... بهره مند می شوند.
 6. دارندگان مدال های طلا، نقره و برنز المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی، در دانشگاه از حمایت و هدایت تحصیلی که در اختیار اساتید مرتبط قرار دارد بهره مند می شوند. این کمک هزینه پژوهشی، برای دارندگان مدال طلا 40 میلیون تومان، برای دارندگان مدال نقره 30 میلیون تومان و برای دارندگان برنز 20 میلیون تومان است.
 7. برگزیدگان المپیاد ملی جغرافیا، چنانچه در دانشگاه در رشته جغرافیا و یا رشته های مرتبط با آن تحصیل کنند، در دانشگاه از امتیازاتی همانند سایر دانش آموزان المپیادهای ملی دیگر بهره مند می شوند. این دانش آموزان اگر در رشته های نامرتبط شرکت کنند، امتیازی معادل 50 درصد دانش آموزان المپیادی دیگر رشته ها خواهند داشت.
دیگر مقالات سایت
زندگی نئاندرتال‌ها از آغاز تا انقراض - قسمت 3

زندگی نئاندرتال‌ها از آغاز تا انقراض - قسمت 3

در این سلسله مقالات نگاهی تاریخی به اجداد انسان خواهیم داشت و به این منظور با زندگی نئاندرتال، زندگی اجتماعی‌شان و همینطور انقراض آن‌ها آشنا خواهیم شد. امیدوا...

امتیاز و تسهیلات کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی چیست؟

امتیاز و تسهیلات کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی چیست؟

المپیادهای علمی دانش آموزی، مسابقات علمی هستند که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش در سطح ملی و بین المللی برگزار م...

سبك هاي تصميم گيري

سبك هاي تصميم گيري

برای همه ما پیش آماده که تصمیمی گرفتیم و بعد از مدتی بسیار پشیمان شده ایم و خودمان را به همین علت سرزنش کرده ایم. همه ی این ها به سبک تصمیم گیری ما بر می گردد. دین...