ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک
دسته‌بندی:   مشاوره

انتقاد از نوجوان

انتقاد از نوجوان

مغز نوجوانان زمان شنیدن انتقادات مادرانه تعطیل می‌شود. دانشمندان آمریکایی دریافتند نواحی ای از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌گیرند، غیرفعال شده و آن‌ها به شیوه‌ای بسیار عاطفی به این انتقادها واکنش نشان می‌دهند.

تصویرهای مغز نوجوانان نشان داده‌اند در مواجه با انتقادهای مادرانه، نواحی ای از مغز آن‌ها که با عواطف منفی مرتبط است، بیش‌فعال شدند در حالی که فعالیت نواحی موردنیاز برای کنترل عاطفی کاهش یافت. دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه‌ پیتسبرگ، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه هاروارد از مغزهای 32 نوجوان با سن متوسط 14 سال اسکن گرفتند. محققان زمانی که نوجوانان به دو کلیپ 30 ثانیه‌ای حاوی انتقاد مادرانشان از خودشان گوش می‌دادند، از مغز آن‌ها اسکن گرفتند. نتایج نشان داد هنگام شنیدن انتقادات مادرانه، نواحی از مغز نوجوانان که در پردازش عواطف منفی دخیل‌اند، بیش از حد معمول فعالیت دارند. دانشمندان همچنین با کمال تعجب دریافتند فعالیت نواحی از مغز مانند قشر پیش‌پیشانی که مسئول کنترل عواطف و درک دیدگاه‌های دیگران است، حین شنیدن انتقاد مادرانه کاهش یافت. محققان بر باورند کاهش فعالیت نواحی از مغز نوجوانان که در پردازش اجتماعی دخیل است، موجب می‌شود آن‌ها متوجه اثرات پرخاشگری‌شان بر روی احساسات والدین نباشند. بنابراین، درک کاهش فعالیت مغز در نواحی دخیل در کنترل عواطف می‌تواند تنش‌های موجود بین والدین و نوجوانان را توضیح دهد.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد تنش بین نوجوانان و والدین موضوعی عادی بوده و نوجوانان در این میان تقصیری ندارند. بر اساس این پژوهش، نوجوانان با واکنش عاطفی افزایش‌یافته و کنترل شناختی کاهش‌یافته در مغزشان به انتقادهای مادرانشان واکنش نشان می‌دهند.

درک بهتر واکنش‌های فرزندان به انتقاد والدین می‌تواند دیدگا‌ه‌هایی برای تعدیل‌کردن اثرات رفتار نوجوان بر روی والدین ارائه دهد. این موضوع می‌تواند به رشد رفتاری فرزندان کمک و در بسیاری از موارد از بروز مشاجرات جلوگیری کند.

برچسب‌ها: استرس روانشناسی
  
« مقاله‌ی بعدی
دیگر مقالات سایت
جرات‌مندی

جرات‌مندی

شهامت و ﺟﺮاتﻣﻨدی راﻫﺒﺮدی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻢ، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. ﺟﺮات ﻣﻨﺪی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ زوج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣفید اﺳﺖ. ﺟﺮاتﻣﻨﺪی ﺑﺮای اشخاصی ﮐﻪ ﻣﻨ...

آشنایی با رشته مهندسی عمران

آشنایی با رشته مهندسی عمران

رشته مهندسی عمران یکی از شاخه‌های گروه مهندسی محسوب می‌شود که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌ های مصنوعی و طبیعی از جمله جاده‌ها، پل‌ها، کا...

تمرین های ذهن آگاهی

تمرین های ذهن آگاهی

کلمه‌ی ذهن آگاهی معانی بسیاری دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به آگاهی، توجه، تمرکز، دهنی آگاه اشاره کرد. اما متضاد ذهن آگاهی پریشان‌حواسی، بی‌توج...